Idea

3 teksty – auto­rem jest Idea.

Intuicyjno - abstrakcyjny rys podmiotu twórczego

Współczes­na myśl ja­ko prze­jaw uczucia
oraz wrażenie ja­ko prze­jaw doznania
to ar­chai­czny rodzaj wrażli­wości, oraz
sztuczny mecha­nizm wy­pierający ducha.


Zachwyt po­siada cha­rak­ter połowiczny, im­pre­syj­ny. Ja­ko as­pekt "ducho­wy" ut­wo­ru, po­siadać może cechy pośred­nie, które sta­nowią swe­go rodzaju [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 21 czerwca 2015, 00:10

Pos­ta­wa po­kory skraj­nością, która wyk­lucza głębie poznawczą,
po­win­ność to for­ma kłam­stwa, w której skry­to słabość ludzkiej woli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 czerwca 2015, 01:13

- Arche, Arcy, Nicość -

Przyjemność,
a próżno poz­na­wać Świadome
niuan­sem psychi­ki ro­zumianym
ja­ko niebyt - od jaźni w stronę by­tu -

Światło z cieniem jak płaszczem u ramion,
nie mówić jak człowiek, a ja­ko je­den spośród
Cieni przemówić szep­tem ut­ka­nym z ciszy.

Ar­che oraz Ar­cy a po­nad ni­mi Ni­cość ja­ko myśl. 

dziennik
zebrał 10 fiszek • 19 czerwca 2015, 21:52

Idea

hanniballecter@onet.pl

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Idea

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2015, 01:23krysta sko­men­to­wał tek­st Intuicyjno - ab­strak­cyjny rys [...]

21 czerwca 2015, 00:10Idea do­dał no­wy tek­st Intuicyjno - ab­strak­cyjny rys [...]

20 czerwca 2015, 14:56Idea sko­men­to­wał tek­st - Ar­che, Ar­cy, Ni­cość [...]